1. Chấp thuận các Điều kiện sử dụng

Việc sử dụng Website powersteam.vn, mặc nhiên bạn đã chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Ngoài ra, để biết được các sửa đổi mới nhất, bạn nên cập nhật và kiểm tra lại “Điều kiện sử dụng”.

dieu-khoan-su-dung-powersteam

Powersteam có quyền thay đổi, điều chỉnh và thêm bớt các nội dung được quy định trong “Điều kiện sử dụng” ở bất kỳ thời điểm nào. Nếu tiếp tục sử dụng Website, có nghĩa rằng bạn đã chấp thuận những thay đổi đó.

2. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về kiến thức, kinh nghiệm và tư vấn đánh giá về lĩnh vực ô tô. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của bạn đều được ghi rõ nguồn cung cấp.

Chúng tôi tuyệt đối không đăng tải các thông tin liên quan đến nội dung sau:

  • Nội dung liên quan đến rượu, bia và thuốc lá
  • Nội dung liên quan đến thuốc dùng để tiêu khiển và ma túy
  • Nội dung dành cho người lớn
  • Nội dung liên quan đến chăm sóc sức khỏe
  • Nội dung bạo lực, vũ khí
  • Nội dung xuyên tạc, chống phá nhà nước hoặc bôi xấu người khác
  • Nội dung kích thích hành vi không trung thực
  • Các trang cung cấp chương trình thanh toán
  • Nội dung bất hợp pháp

3. Chính sách về bảo mật thông tin

Vui lòng xem chính sách của Powersteam về bảo mật thông tin người sử dụng website tại Chính sách về bảo mật thông tin

4. Liên kết đến Website khác

Website cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Tuy nhiên, Powersteam không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác và quan điểm tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết. Vì vậy, bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này.

Powersteam từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Powersteam và các nhà cung cấp có liên quan khác. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho chủ sở hữu và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;

(2) Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của Powersteam.

6. Điều chỉnh và sửa đổi

Powersteam bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

3.4/5 - (5 bình chọn)